Kijk op www.wijzijnproud.nl voor meer informatie!

Sekswerk Nederland (SWN) was een onderzoeksorganisatie voor en door sekswerkers in 2014-2015. SWN zette zich actief in tegen criminalisatie, legale onderdrukking en andere vormen van stigma en discriminatie van sekswerkers. SWN verdedigde daarbij een ‘nothing about us, without us’ aanpak waarbij sekswerkers actief betrokken moeten worden bij het maken van sekswerk beleid. Deze visie wordt gedeeld met de Verenigde Naties; mensenrechten organisaties zoals Amnesty International and Human Rights Watch en anti-mensenhandel organisaties zoals Global Alliance Against Trafficking in Women en La Strada International.

Met het oprichten van PROUD (voor en door sekswerkers) en kennisplatform SWexpertise is Sekswerk Nederland opgeheven.

Wat is sekswerk?

Sekswerk is het tegen betaling aanbieden van seksuele diensten, waaronder fysieke seksuele handelingen en indirecte seksuele ervaringen. Lees meer over sekswerk in Nederland.

Meer bronnen

Een Vandaag, 2016: Niet pooiers maar gemeenten zijn het probleem.

New York Times, 2016: Should prostitution be a crime?

New Statesman, 2015: The difference between legalisation (Nederlands model) and decriminalisation (Nieuw Zeeland model) of sex work.

Volkskrant, 2015: Maak seks werk.

Share

Share to Facebook
Share to Google Plus